Het boek

In De ongemakkelijke waarheid van het christendom,  voor € 21,- (inclusief verzendkosten) te bestellen via edwardvanderkaaij@hotmail.com, toon ik aan dat de historische Jezus hoogstwaarschijnlijk niet heeft bestaan. Voor het geloof is dat – verrassend genoeg- een verrijking.  In deze blog maak ik duidelijk waarom en is er alle ruimte voor kritische vragen.

Dat de historische Jezus wel heeft bestaan is volgens de officiële theologie zo goed als zeker; theologische hoogleraren reageren nijdig op mijn opvattingen. Maar inhoudelijke argumenten die doorslaggevend moeten zijn ontbreken. In plaats daarvan gaan ze tekeer tegen de bronnen. Dat ze dat zouden gaan doen voorspel ik al in mijn boek.

Ik ben predikant in de PKN. Naar aanleiding van dit boek ben ik ontslagen (in kerkelijke termen ‘losgemaakt’) door de Vredeskerk in Nijkerk. In de kerk eisen enkele kerkenraden, zoals die van de Grote Kerk in Nijkerk en de Hervormde Julianakapel in Oude Pekela (bij deze plaats komen bij mij onwillekeurig gedachten op aan clowns) zonder dat ze ook maar één letter uit mijn boek hebben gelezen een kerkelijke procedure tegen mij om mij uiteindelijk uit het ambt van predikant te zetten.  Waarmee duidelijk is dat vrije discussie binnen de theologie voor de kerk problematisch is, zowel lokaal (waarin men altijd zeer positief was over mijn preken en pastoraat) als landelijk.

Afgezien van de inhoud die ook wat mij betreft ter discussie staat, want dat is per definitie het geval in de wetenschap, vraag ik mij af: waarom het zwaard opheffen? Hebben we de inquisitie nog steeds niet achter de rug in de kerk?  Principieel  verschilt dit niet van moslims die namens Allah hoofden hakken. Feitelijk gelukkig wel, de democratie beschermt mij. Waarom is het toch zo moeilijk voor gelovigen om te accepteren dat er binnen de kerk ook anders wordt gedacht en zekerheden ter discussie worden gesteld  als zijnde veronderstellingen? In de Grote Kerk van Nijkerk en in de Hervormde kerk van Oude Pekela zouden ze in de zeventiende eeuw Galilei hebben aangeklaagd omdat zijn opvatting dat de  aarde om de zon draaide in strijd was met de bijbel.  Ik ga de Grote Kerk toch ook niet aanklagen omdat ze de Nijkerkse Beroeringen toeschrijven  aan de werking van de Heilige Geest?  Terwijl het evidente massahysterie was en het mij behoorlijk blasfemisch lijkt om de Heilige Geest daarmee te verbinden. Ik hecht evenwel zo aan de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid in het wetenschappelijk debat dat ik het prima vind als er binnen de kerken onzin wordt uitgekraamd.  Geef mij dan de ruimte voor wat jullie, zwaar orthodoxen, confessionelen en evangelischen, onzin vinden (overigens zonder dat met argumenten te onderbouwen).

Heel wat predikanten menen dat Jezus niet goddelijk is, maar louter historisch. Daar zou de orthodoxie zich beter tegen kunnen keren, mijn opvattingen over de goddelijke Christus zijn immers onversneden orthodox. Maar ja, als je je tegen een boek keert dat je niet eens gelezen hebt…

Deze blog biedt de kans om er gratis en voor niets kennis van te nemen. Al zullen degenen die munitie willen rapen om mij te bestrijden (wees welkom!) toch echt mijn boek moeten lezen.